مرتبط کردن حذف دهک های پردرآمد با انتخابات غیراخلاقی است
فرهنگی در نشست خبری:
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه بخواهند مصوبه مجلس را مربوط به انتخابات کنند این امر یک امر کاملا غیراخلاقی است چرا که مصوبه امروز در حذف دهک های پردرآمد منطبق بر مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار