هادی ذوالفقاری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه شد
با رأی شورای مرکزی؛
عضو شورای مرکزی و دبیر کمیسیون روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه از انتخاب هادی ذوالفقاری به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار