داروی «یدوفولیک» در ایران تولید شد
رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز دانشگاه شهید بهشتی خبر داد
رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تولید داروی «یدوفولیک» ایرانی خبر داد و گفت: این دارو برای تامین ید مورد نیاز در سه ماهه اول بارداری تولید شده که همزمان با روز جهانی تیروئید در بازار عرضه خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار