شاه بحرین حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را تایید کرد
حمد بن عسی آل خلیفه پادشاه بحرین حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را تایید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار