کار اساسی در اقتصاد احیای اقتصاد انقلاب اسلامی است
مرتضی فیروزآبادی:
رئیس کانون های تفکر ایران(ایتان) گفت: اولین مانع پیش روی عدم تحقق آرمان ها شکاف فکری است یعنی فردی در تیم انقلاب حضور دارد اما مسیری که می خواهد بپیماید خلاف انقلاب است. جریان معتقد به غرب و غرب گرا در کشور رگ و ریشه دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار