افزایش ۲۱درصدی کشف مواد مخدر و کاهش ۱۳ درصدی سرقت
سردار حسین ساجدی نیا خبر داد
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی سرقت در ۶ ماهه نخست امسال در تهران گفت: در همین مدت میزان کشف مواد مخدر ۲۱ درصد افزایش داشته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار