شاعری برای اهل بیت ارزشمندترین صله است
قاسم صرافان:
یک شاعر گفت: ارزشمندترین صله‌ای که به یک شاعر داده می‌شود اجازه قلم زدن برای اهل بیت(ع) و رخصت فکر کردن و تنفس در فضای ملکوتی تجلیات ایشان اس
ارسال نظرات
آخرین اخبار