کارشناسی ارشد روانشناسی دین در شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم تصویب شد
برنامه درسی کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی دین در جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی به ریاست وزیر علوم تصویب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار