زخمی شدن دو نظامی اسرائیلی در شمال کرانه باختری
در عملیات استشهادی
دو نظامی رژیم صهیونیستی در عملیات استشهادی فلسطینیان در شمال کرانه باختری زخمی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار