فیلم سخنرانی نماینده دفتر تحکیم وحدت در مراسم روز دانشجو دانشگاه تهران
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۴ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
تعداد نظرات: ۴ نظر
بعد از گذشت ۲ ماه منتشر شد
پس از دو ماه، فیلم سخنرانی آقاجری، نماینده دفتر تحکیم وحدت در روز ۱۶ آذر مقابل روحانی منتشر شد.