پوستر و تیزر چهارمین جشنواره صنعتی رونمایی شد
پوستر و تیزر چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در فاصله ۱۰ روز تا برگزاری این رویداد فرهنگی منتشر شد.