مراسم احیاء شب‌های قدر در خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد
مراسم احیاء شب‌های قدر در خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) همراه با دعا و مراسم قرآن به سر برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار