پاسخی به شایعه پراکنی علیه خادمین اربعین حسینی
سایتی خبری به نام اسکان نیوز و دو کانال به نام «شهردار» و «شهرما»، با حمله به تفکر جهادی و بسیجی اقدام به انتشار سیاهه‌ای از دروغ‌ها و اتهامات علیه یکی از موکب‌های بزرگ ایرانی در مسیر پیاده روی اربعین و گردانندگان آن کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار