مسابقه‌ ساخت دست ساز‌ه‌ها از ضایعات لیگنوسلولزی موجب تقویت خلاقیت می‌شود
دبیر انجمن‌های علمی محقق اردبیلی:
دبیر انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: استفاده خلاقانه از بازیافت ضایعات و دور ریز مواد لیگنوسلولزی موجب تقویت خلاقیت، کارآفریی و اشتغالزایی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار