مسئولین بسیج دانشگاه‌های قم طرح CGT را برای نماینده مجلس این استان تبیین کردند
مسئول علمی بسیج دانشجویی قم:
مسئول علمی بسیج دانشجویی استان قم گفت: مسئولین بسیج دانشجویی قم روز گذشته در دیداری با امیرآبادی نماینده استان قم در مجلس طرح CGT را برای وی تبیین کرده و خواستار حمایت از این طرح در مجلس شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار