شبکه‌های رسانه ملی عاشورایی می‌شوند/ تدارک ۶۰۸ ساعت ویژه برنامه برای ماه محرم
دبیر شورای معارف سیما خبر داد
محمد حسین محمدزاده گفت: براساس آمار و پیش بینی عملکرد شبکه ها برای پخش ویژه محرم یک افزایش ۱۰۰ ساعته خواهیم داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار