باید تحول اساسی در سینما انجام دهیم/ دین باید وارد سینما شود
حسینی قائم مقامی در شنبه‌های انقلاب:
استاد حوزه و دانشگاه گفت: دین باید در سینما سیطره داشته باشد و به رنگ آن دربیاید؛ لذا این پیام انقلاب اسلامی است. فلذا امیدواریم انقلاب ما پایدار بماندو سینمایی در طراز انقلاب داشته باشیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار