مرحله سوم حق التدریس اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای پرداخت شد
یزدانیان:
سرپرست اداره کل امور مالی دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت:با احتساب پرداخت این مرحله، تاکنون ۱۴ هزار نفر از اساتید حق الزحمه خود را دریافت کرده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار