شهید سید نورخدا موسوی تجسم شهادت را سال‌ها به ذره ذره جانش نوشانید
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره):
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پیامی شهادت جانباز سید نورخدا موسوی را تسلیت گفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار