دستورالعمل بیمه حوادث دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد
سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی خبر داد
دستورالعمل بیمه حوادث دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ تهیه و به مراکز آموزشی ابلاغ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار