اقبال به حاشیه‌نشینی شهر به بهانه دستیابی به جایگاه اجتماعی بالاتر از روستا
در گفتگو با استاد دانشگاه مطرح شد
عضو گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور اردبیل گفت: ساکنان روستا‌ها به امید دست یافتن به امکانات شهری و جایگاه اجتماعی بالاتر به شهر‌ها مهاجرت می‌کنند؛ غافل از اینکه با موضوع اشتغال مواجه می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار