بازارچه تولیدات دانشجویی از ۴ اسفندماه در دانشگاه حکیم سبزواری برپا می‌شود
با حضور ۱۵ دانشگاه؛
بازارچه تولیدات دانشجویی با هدف تقویت کارآفرینی دانشجویان از ۴ تا ۹ اسفند با حضور ۱۵ دانشگاه از سراسر کشور، در دانشگاه حکیم سبزواری برپا می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار