تلگرام چگونه اطلاعات کاربران را می‌دزد؟ / آیا نوبت محاکمه مشاوران نفوذی نرسیده است؟
دانشجوئیت |
این روز‌ها با اعمال سپر ایمنی گوگل پلی بر گوشی‌های هوشمند و حذف تلگرام‌های فارسی از گوشی‌های تلفن همراه موضوع سرقت اطلاعات کاربران و جاسوسی از آن داغ شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار