توئیت وزیر فرهنگ و ارشاد درباره شهادت طلبه همدانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ترور روحانی همدانی ابراز نگرانی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار