آبشخور این شبکه کجاست؟
یادداشت/ حسین شریعتمداری
سؤال این است که از کی تا به حال و در کدام سیستم حقوقی، ادعای کسی که سابقه‌ای شناخته شده در همراهی با دشمنان نظام دارد، قابل پذیرش است؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار