سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد
طی حکمی؛
با حکمی از سوی وزیر بهداشت، محمدرضا قدیر سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی قم شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار