نخستین ساختمان سبز و ایمن در دانشگاه بیرجند راه‌اندازی شد
در راستای ایجاد دانشگاه سبز؛
نخستین ساختمان سبز و ایمن دانشگاه بیرجند مطابق با استاندارد‌های محیط زیستی در راستای حرکت در مسیر دانشگاه سبز راه‌اندازی شد. ‏
ارسال نظرات
آخرین اخبار