۲ مدرسه در منطقه قره پشتلو زنجان بازسازی شد/ حضور ۵۰ جهادگر خواهر و برادر در اردوی جهادی دانشگاه آزاد زنجان
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
مسئول اردوی جهادی دانشگاه آزاد زنجان گفت: ترمیم دو مدرسه در منطقه قره پشتلو توسط تیم عمرانی اردوجهادی دانشگاه آزاد واحد زنجان انجام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار