دانشجویان اصفهانی ایرادات بودجه ۹۹ را به نمایندگان اعلام کردند / روی ناخوش نمایندگان!
امروز؛
جمعی از دانشجویان اصفهانی با حضور مقابل دفتر مجمع نمایندگان اصفهان، ایرادات بودجه ۹۹ را مطرح کردند، هرچند این تجمع دانشجویان با درب‌های بسته مواجه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار