نظر حاجی میرزایی درباره بودجه آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش گفت: وضعیت بودجه آموزش و پرورش در مقایسه با سیار دستگاه‌ها بهتر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار