۸۰ درصد سیاهپوستان آمریکایی ترامپ را نژادپرست می‌دانند
بر اساس نتایج یک نظرسنجی ۸۰ درصد از سیاهپوستان آمریکایی معتقدند که رئیس جمهور این کشور یک نژادپرست است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار