تسلط ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر مناطق جدیدی در شرق صنعا
تشدید جنگ در یمن؛
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر مناطق جدیدی در شرق صنعا پس از درگیری با نیرو‌های وابسته به دولت دست نشانده سعودی در یمن، مسلط شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار