معامله قرن، حاصل خباثت تصمیم‌گیران آینده فلسطین!
یادداشت دانشجویی |
طرح معامله قرن، خبیثانه است؛ چرا که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها درباره حق فلسطینی‌ها تصمیم گرفته‌اند و خودشان با خودشان به توافق رسیده‌اند و فلسطینی‌ها را ملزم به اجرای این توافق کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار