آتش خصوصی‌سازی کنتورهای «شرکت کنتورسازی ایران» را هم سوزاند / عزل و نصب‌ها مشکل کارگران را حل نکرد!
گزارش |
شرکت کنتورسازی قزوین با سابقه چند ساله در ساخت کنتور‌های مکانیکی و برقی و بعد از یک دهه واگذاری به بخش خصوصی نتوانسته معوقات کارگران خود را پرداخت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار