کرونای بزرگتر کارگران کنتورسازی ایران / معوقات چند ماهه و اتمام قراردادها!
گزارش
حدود ۱۱ سال از خصوصی‌سازی شرکت کنتورسازی ایران می‌گذرد، واگذاری‌ای که مشکلات فراوانی را برای شرکت و کارگرانش ایجاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار