شرکت کنتورسازی قصد دارد ۱۰۰ کارگر را اخراج کند
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
کارگر کنتور سازی ایران گفت: این شرکت از بین ۱۴۰ کارگر ۱۰۰ کارگر را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کرده، چون می‌خواهند این ۱۰۰ نفر را بیکار کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار