کارنامه سیاه خصوصی‌سازی در کنتورسازی قزوین!
یادداشت دانشجویی |
کنتورسازی قزوین مثل هفت تپه، هپکو و آذرآب و خیلی جا‌های دیگر یکی از کارنامه‌های سیاه بیش از یک دهه خصوصی‌سازی در ایران است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار