روحانی حکم وزیر جدید جهاد کشاورزی را صادر کرد
رئیس جمهور با صدور حکم کاظم خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی،۳۴ اولویت عمومی و تخصصی این وزارتخانه را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار