کاهش ۷۰ درصدی درآمد‌های اختصاصی بیمارستان‌های دولتی
معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت عنوان کرد
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: ۷۰ درصد درآمد‌های اختصاصی بیمارستان‌های دانشگاهی در دو ماه گذشته کاهش یافته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار