رویکرد پژوهشگاه فضایی ایران کاربردی کردن فناوری فضایی است
صمیمی اعلام کرد
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: رویکرد این پژوهشگاه، کاربردی کردن فناوری فضایی و قراردادن این فناوری‌ها در سبد مصرف صنایع است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار