دادگاه متهمان ارزی هفت‌ تپه را علنی برگزار کنید / مدیریت شرکت در قالب یک تعاونی به کارگران آن محول شود
جمعی از فعالان دانشجویی خطاب به رئیسی:
جمعی از فعالان رسانه‌ای، کارگری و دانشجویی در اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت هفت تپه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری علنی این دادگاه شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار