زمان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه صنعتی سهند تمدید شد
سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹؛
زمان دریافت مدارک برای پذیرش بدون آزمون دکتری ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی سهند تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار