ساخت ۳۵۰۰ واحد مسکونی برکت برای خانواده‌های دارای دو معلول
با مشارکت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ۳۵۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای دو معلول ساخته می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار