نتایج آزمون استخدامی ۲ دستگاه اجرایی اعلام شد
در سازمان سنجش؛
نتایج نهایی آزمون استخدامی ۲ دستگاه اجرایی شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران و سازمان امور عشایر ایران منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار