آموزش ویژه به رانندگان سرویس مدارس، اما اینبار به صورت مجازی
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب خبر داد:
سرهنگ علی همه خانی از آموزش بیش از یکصد پیمانکار سرویس مدارس شهر تهران خبر داد و از برگزاری دوره اختصاصی رانندگان سرویس مدارس به صورت مجلزی گفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار