ترافیک سنگین در ورودی تهران
جانشین پلیس راه از ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین- کرج و کرج- تهران و تردد روان در محور‌های شمالی کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار