تفاهم نامه مشترک بین سازمان بیمه نیرو‌های مسلح و انجمن فیزبوتراپی صورت گرفت
رئیس انجمن فیزیوتراپی گفت:تفاهم نامه مشترک بین سازمان بیمه نیرو‌های مسلح و انجمن فیزبوتراپی صورت گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار