اجرای طرح توانمند سازی کارشناسان دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد
برای پشتیبانی از دوره‌های الکترونیک؛
کارشناسان دانشگاه جامع علمی کاربردی که در بحث آموزش‌های الکترونیک مسئولیت اصلی را برعهده دارند برای پشتیبانی دوره‌های الکترونیک در سال تحصیلی جدید آموزش می‌بینند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار