فرصت دو ماهه مجلس به اتحادیه املاک و وزارت مسکن برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سودجویی مشاوران املاک
شاکری درخصوص کم شدن فاصله زمانی بین رشد و جهش قیمتی تأمین مسکن تذکر جدی داده و بیان نمود: قبلا هر ۵ تا ۸ سال یک رشد قیمتی در مسکن داشتیم که در حال حاضر به یک و دو سال رسیده
ارسال نظرات
آخرین اخبار