عدم شناسایی وسیع افراد از دلایل افزایش شیوع کرونا در کشور است
قانعی اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش شیوع بیماری کرونا این است که تست‌هایی که ما انجام می‌دهیم وسیع نیستند تا بتوانیم همه افراد را شناسایی کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار